DRKC 2024 - Deposit payment

Når depositum er betalt er din registrering til mesterskabet endelig. Herefter opkræves det resterende beløb d. 1. juni 2024 / When this deposit is payed the registration to DRKC 2024 is complete. Next and remaining payment is 1 st. of june 2024.

500,00 kr.